Rabobank Parkstad Limburg Clubkas Campagne

Square

Net als voorgaande jaren doet Harmonie Orkest Concordia Treebeek ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne wordt inmiddels alweer voor de zevende keer georganiseerd. Rabobank Parkstad Limburg stelt binnen deze campagne een bedrag van € 150.000 beschikbaar, dat verdeeld wordt onder diverse verenigingen en stichtingen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Op 8 mei 2018 zullen leden en klanten van de Rabobank Parkstad Limburg een stemcode ontvangen. Met deze code kunt u van 8 mei t/m 23 mei stemmen op uw favoriete vereniging of stichting. Zo bepalen de leden en klanten van Rabobank Parkstad Limburg waar een deel van de winst naar toe gaat. Voor Harmonie Orkest Concordia Treebeek geldt uiteraard ook: hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat wij mogen ontvangen. Om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien, hebben wij uw stem dus hard nodig. Met behulp van uw steun kunnen we de werving en opleiding van onze (nieuwe) muzikanten mede-financieren, instrumenten aanschaffen/onderhouden en leuke activiteiten organiseren voor de leden.

Breng uw stem uit en steun ons!
Bent u dus lid of klant van Rabobank Parkstad Limburg? Dan vragen wij u om vanaf 8 mei op Harmonie Orkest Concordia Treebeek te stemmen. Dit kan vanaf 8 mei via deze link met de stemcode die u per mail heeft ontvangen. Heeft u ook vrienden en/of familie die lid/klant zijn? Vraag hen dan ook om op ons te stemmen. De uitreiking vindt plaats op donderdag 28 juni in Heerlen.

Mede namens onze beschermheer, burgemeester Gerd Leers, willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw stem !