Stichting Leergeld Parkstad

Square

Niet voor ieder kind is het weggelegd om muzieklessen te volgen. Dit kan komen doordat de kosten van de lessen dusdanig hoog zijn dat de ouders dit niet kunnen financieren. Stichting Leergeld Parkstad helpt kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen leven met een inkomen op bijstandsniveau. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat kosten van een schoolreisje, een lidmaatschap van een sportvereniging of muzieklessen volgen niet in het financieel plaatje past van hun ouders.

Stichting Leergeld Parkstad wil kinderen naar eigen keuze mee laten doen op vier verschillende gebieden, namelijk onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Via deze link komt u uit op de homepage van Stichting Leergeld Parkstad. Hier kunt u informatie vinden over de werkwijze van deze stichting.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en wilt u uw kind(eren) lid maken van onze vereniging, dan biedt de Stichting Leergeld Parkstad hiervoor dus een oplossing.