Nieuws-update / wisseling van de wacht

Square

Het is tijd voor een update van de stand van zaken bij Harmonieorkest Concordia Treebeek.

Het lijkt alsof de wereld stil heeft gestaan. Het Coronavirus raakt de hele culturele sector waaronder ook onze vereniging. De tijdelijk opschorting van de muzikale activiteiten biedt ons echter ook een uitgelezen kans om ons te bezinnen op de toekomst van Concordia.

Onze vereniging maakt de laatste jaren moeilijke tijden door qua bezetting en dat heeft tot gevolg dat wij voor een deel afhankelijk zijn geworden van remplaçanten die geweldige prestaties leveren bij onze concerten. Mede dankzij hen mogen we trots zijn op onze concerten in de Brikke Oave en de Vijverparkconcerten.

Met name ons 85-jarig jubileumconcert in 2019 waarin we het prachtige werk The Lord of the Rings van Johan de Meij integraal en in samenwerking met een verteller en een zandkunstenaar onder leiding van Armand Wolfs hebben uitgevoerd, blijft in ons geheugen gegrift (bekijk hier de beelden van dit jubileumconcert: https://www.youtube.com/watch?v=DhipCRXpaxY&t=2321s en https://www.youtube.com/watch?v=1mRMFtsniDw).

Dirigentenwissel

Vlak voordat het Coronavirus zich verspreidde in Nederland en wij in de intelligente lockdown terecht kwamen heeft onze dirigent, Armand Wolfs, te kennen gegeven te stoppen als dirigent van Concordia. Armand zal echter wel lid blijven van Harmonie Orkest Concordia Treebeek. Omdat we in een goede verstandhouding uit elkaar zijn gegaan, hebben wij met elkaar afgesproken dat Armand op termijn eventueel weer beschikbaar is als trompettist. Kort na het aftreden van Armand als dirigent, kwam heel Nederland in een intelligente lockdown terecht. Het openbare leven kwam vrijwel tot stilstand. En daarmee ook de activiteiten van Concordia.

Op verzoek van het bestuur is door en onder leiding van Bert Steinmann een proces gestart dat beoogt om de toekomst van Concordia meer kans van slagen te geven.

Bert heeft zich na een brainstormbijeenkomst, waarin alle leden hun inbreng hebben geleverd, met het bestuur beraden over stappen die nodig zijn om Concordia nieuw leven in te blazen.

De uitkomst van dit proces tot nu toe kan worden samengevat in de volgende punten:

  1. De benoeming van Bert Steinmann als dirigent van Harmonieorkest Concordia. Onder zijn leiding zal de muzikale programmering en de uitvoering van deze programma’s plaatsvinden. Bert is onlangs in principe voor een periode van 3 jaar benoemd.
  2. De aanwijzing van een nieuwe orkestmanager. Bob Ubaghs (onze euphoniumspeler) is daarvoor aangezocht en zal deze functie voorlopig op zich nemen. Bob neemt de taken over van Frank Offermans, die wel lid van het bestuur blijft en Bob ook zal blijven ondersteunen daar waar nodig.
    Bob zal zich bezighouden met de planning van repetities en concerten, is aanspreekpunt van orkestleden en remplaçanten, rechterhand van de dirigent, kortom de spil in het orkest.
  3. Een programma-adviescommissie zal de dirigent en het bestuur adviseren over de muzikale programmering. Deze commissie bestaat uit de dirigent en 4 muzikanten uit het orkest.
  4. Er zijn naast de programma-adviescommissie nog enkele andere commissies voorzien.

Toekomst.

Bert Steinmann heeft een groot netwerk binnen cultureel Nederland en heeft inmiddels zijn muzikale ideeën bij het bestuur en de programma-adviescommissie kenbaar gemaakt. Deze ideeën zullen de komende tijd worden uitgewerkt. Een van zijn voorstellen is het komen tot uitwisselingsconcerten in Nederland.  Er is reeds contact geweest met enkele verenigingen en de dirigenten zijn enthousiast over de voorgenomen uitwisseling.

Op het moment dat de overheid en de muziekbonden groen licht geven zullen wij starten met onze repetities ter voorbereiding van ons eerste concert dat we hebben voorzien op zaterdag 28 november in de Brikke Oave. Dit concert zal in het teken staan van de “Helden van de Zorg”. Wij zullen verpleegkundigen, schoonmakers, artsen, etc. in het zonnetje zetten met een gevarieerd muzikaal programma. Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud dat een en ander uitvoerbaar is, rekening houdende met de Corona-maatregelen. Wij houden u via deze website en social media hierover verder op de hoogte.

Concordia slaat een nieuwe weg in en wij hopen dat U dat met ons gaat meebeleven.

Tot slot willen wij Armand Wolfs ook langs deze weg bedanken voor de 4 jaar dat hij het orkest leidde. In deze 4 jaar hebben we toch de nodige mooie concerten mogen geven onder zijn deskundige en inspirerende leiding. Wij wensen hem dan ook alle goeds voor de toekomst en hopen hem snel weer te mogen begroeten als trompettist !