Nieuwe trompet voor harmonie-orkest

Square

Tijdens de algemene ledenvergadering op zondagmiddag 25 maart 2018, kreeg de voorzitter van het harmonie-orkest, Carolus de Rijck,  door de activiteitencommissie, in de persoon  van Yvonne Frans en-Watervoort en Riky Verboeket, een nieuwe trompet aangeboden  t.b.v. een leerling.

Graag willen wij de activiteitencommissie heel hartelijk bedanken voor deze gulle gave!