Koninklijke onderscheiding voor Concordiaan Roelof Bosma

Square

Op maandag 26 april 2021 ontvingen 8 Brunssumers een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Wilma van der Rijt, die voor de gelegenheid gebruik maakte van een bijzonder vervoersmiddel. Ondanks de beperkingen van de Coronatijd een feestelijke dag. Onder de gedecoreerden was ook ons lid Roelof Bosma. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Roelof Bosma is al ruim een halve eeuw actief voor Harmonie Orkest Concordia, in verschillende rollen.
Hij werd in 1969 lid van de Harmonie. In 1970 werd hij voorzitter van de Drumband Concordia, een onderdeel van de Harmonie. In 1976 legde hij het voorzitterschap neer en in 1977 maakte hij de overstap naar de Harmonie, onder meer als trombonist.
Een jaar later trad hij toe tot het bestuur van Harmonie Orkest Concordia. Hij vervulde de intensieve en tijdrovende functie (10 uur per week) tot 2002. Daarna nam hij tijdelijk, als interim, de voorzitterstaken waar, voor een periode van 3 jaar, tot 2005. Hij fungeert tegenwoordig als bestuursadviseur.
Roelof Bosma was, en is, ook actief in diverse commissies van Harmonie Orkest Concordia, onder meer in de commissie Clubblad de Concordiaan (1990-2000), de commissie Logistiek (2008-heden), de commissie Transport (2008-heden) en de commissie Activiteiten (2010-heden).

‘s Avonds bracht een vierkoppig ensemble van onze vereniging nog een muzikale serenade voor de deur van de gedecoreerde.

Als vereniging willen we Roelof natuurlijk ook langs deze weg van harte feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding.

Klik op de foto om de filmbeelden, gemaakt door de gemeente Brunssum, te bekijken.