Harmonie Orkest Concordia Treebeek: een nieuwe muzikale lente!

Square

Om ons heen ontluikt de natuur. Planten en dieren verraden de komst van een nieuw seizoen.

Niet alleen de natuur maar ook het maatschappelijke en culturele leven ontwaakt uit een winterslaap die door het rondwaren van het coronavirus ruim 2 jaar heeft geduurd.

We kunnen de komende maanden veel evenementen tegemoetzien. Het Wereldmuziekconcours, de Internationale Folkloristische Parade en het Oud Limburgs Schuttersfeest werpen hun schaduwen nu al vooruit.

Ook voor Harmonie Orkest Concordia Treebeek is de winterslaap voorbij. De voorbereidingen voor een mooi muzikaal seizoen zijn in volle gang.

De voorbereidingen zijn in eerste instantie gericht op een drietal concerten.

Ode aan de Zorg – zaterdag 21 mei 2022.

Op zaterdag 21 mei 2022 verzorgt Harmonie Orkest Concordia Treebeek in de Brikke Oave een concert dat wordt opgedragen aan allen die in het kader van de bestrijding van het coronavirus zorg hebben verleend en nog verlenen aan zieken, hulpbehoevenden en alleenstaanden. Daarbij gaan de gedachten niet alleen uit naar zorgverleners die dat beroepshalve doen maar zeker ook naar mantelzorgers en andere vrijwilligers.

De presentatie van het concert wordt verzorgd door sopraansoliste Veronique Meuffels. Zij zal ook muzikaal aan het concert bijdragen door samen met de harmonie enkele programmaonderdelen te vullen.

De toegang tot dit concert dat op zaterdag 21 mei 2022 om 20.00 uur begint is gratis!

Van dit concert worden door ZO- Nieuws opnames gemaakt die in een later stadium worden uitgezonden via de lokale media.

Harmonie Orkest Concordia Treebeek is in dit verband dank verschuldigd aan de gemeente Brunssum die het mogelijk heeft gemaakt om dit concert te organiseren.

Duo concerten met het Symfonisch Blaasorkest Heemstede – zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022

In het weekend van 25 en 26 juni 2022 ontvangt het Harmonie Orkest Concordia Treebeek (HOC) het Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH). Tussen deze verenigingen bestaan personele banden.

Op zaterdag 25 juni 2022 verzorgen de beide verenigingen in de Pelgrimskerk in Brunssum  (Horizonstraat 73, 6446 SC Brunssum) een dubbelconcert. Dit vrij toegankelijke concert start om 20.00 uur.

Op zondag 26 juni 2022 vindt tussen 12.00 en 14.00 uur op de binnenplaats van kasteel Hoensbroek (Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek) een matineeconcert plaats waaraan de beide verenigingen deelnemen. Uiteraard is ook de toegang tot dit matineeconcert vrij.

We hopen van harte dat we ook u mogen ontvangen op een van onze concerten.