Afscheid Gerd Leers als burgemeester van Brunssum

Square

Op woensdag 4 maart 2020 was er in de Brikke Oave te Brunssum een afscheidsreceptie ter gelegenheid van het afscheid van Gerd Leers als burgemeester van Brunssum. Tijdens deze receptie waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig.
Aangezien Gerd Leers beschermheer is van onze vereniging konden wij vanzelfsprekend niet ontbreken tijdens deze receptie. We brachten hem dan ook een muzikale serenade. Na de serenade kreeg Gerd Leers door onze voorzitter, Carolus de Rijck, een certificaat uitgereikt waarmee hij werd benoemd tot erebeschermheer van Harmonie Orkest Concordia Treebeek.

Foto: Foto’s Brunssum