10-jarig jubileum Trefcentrum Treebeek

Square

Op zaterdag 28 oktober 2017 vierden Jan en Nathalie Westerhof het 10-jarig jubileum van het Trefcentrum Treebeek, het thuishonk van Harmonie-orkest Concordia Treebeek en het Jeugdorkest Stad Brunssum. Tijdens deze jubileumavond kwam de harmonie vanzelfsprekend een serenade brengen en Jan en Nathalie een cadeau overhandigen. Na de serenade sprak onze voorzitter, Carolus de Rijck, nog een woordje tot Jan en Nathalie:

Beste Nathalie en Jan

Vandaag zo’n 10 jaar geleden hebben jullie het voormalig Jeugdhuis gekocht en zijn dit gaan exploiteren. Hier hoort op zijn minst enige uitleg bij:

Protestante harmonie Concordia, zoals het heette toen ze in 1937 werd opgericht, heeft sinds die tijd haar domicilie in het gebouw aan de Maanstraat 20 te Treebeek. Het gebouw was van een stichting nauw gerelateerd aan de harmonie. Vele verenigingen hebben hier in het verleden hun thuisbasis gehad. Van Sjoelen tot Tafeltennis, van jeugdactiviteiten tot bejaardensoos. Wie van de huidige leden zou nog weten welke vereniging het IVO was? Gemengd zangkoor In Vriendschap Omhoog! 
En zo ook de harmonie. vele leden, jeugdleden, ouders, grootouders, vrienden en bekenden hebben de weg naar dit gebouw weten te vinden. Bekende dirigenten, zoals Jan Cober, Pieter Janssen en Hardy Mertens waren hier op weg naar grote roem. Veel muzikanten hebben hier hun muzikale bagage gevonden naar de beroepswereld en veel leden hebben hier hun wekelijkse repetities en activiteiten gehad.

Allemaal vanzelfsprekend totdat………

Totdat in 2006 bekend werd dat de stichting hervormd Jeugdhuis besloot haar activiteiten te beëindigen. De harmonie kreeg de eerste optie tot koop. Gelet op de situatie van dat moment een totaal onhaalbare kaart. Een beetje werd gehoopt dat het gebouw zou worden overgenomen en dat er een volgende periode zou aanbreken waar Concordia gewoon zou kunnen doorgaan met haar activiteiten in dit gebouw. 
Niets was minder waar. Nadat de optie voor Concordia was verstreken meldde zich een kerkgenootschap om dit gebouw te kopen. In die situatie was er geen plek meer voor de harmonie!
Het duurde nog even, maar toen kwam het echte besef! De harmonie moest op zoek naar een andere locatie. Gesprekken met het gemeentebestuur van Brunssum leidden tot enkele noodoplossingen. Een gebouw in Brunssum Noord! Een schoolgebouw naast gemeenschapshuis Concordia, zelfs de Passart in Hoensbroek en het gemeenschapshuis Amstenrade kwamen in beeld.

Hoe moest dat nu allemaal, de echte paniek begon, voor het eerst in haar bestaan moest Concordia vrezen voor haar onderkomen en thuisbasis!

Jan, een van de trouwste supporters, die het wel en wee van Concordia uit vroeger tijden goed op zijn netvlies had en Nathalie, toen lid van het damescomité en lerende voor altsax, exploiteerden ondertussen het gebouw in afwachting van de verkoop. Ook beide dochters waren toen actief binnen de Concordia familie en hielpen een handje mee bij het runnen van het gebouw.

Het werd toen langzaam duidelijk dat het kerkgenootschap moeite had de financiële middelen tot koop van het gebouw rond te krijgen.

Toen Jan en Nathalie hier lucht van kregen gebeurde het haast onmogelijke. Zij namen zelf koop in overweging uit pure verenigingsliefde! Een spannende tijd volgde, maar het lukte hen om het rond te krijgen.

Concordia kon gewoon blijven zitten waar ze altijd zo vertrouwd waren geweest! Het Jeugdhuis werd omgedoopt tot Trefcentrum Treebeek. Direct werd achterstallig onderhoud uitgevoerd. Saillant detail was dat bij het tuinonderhoud, geassisteerd door enkele leden van de harmonie, enkele vuurwapens werden gevonden. Sem Klepper was opeens ook lid van Concordia!

Beste Jan, Natalie, … en ….

De harmonie heeft veel aan jullie moedige zet te danken. Bedankt voor de afgelopen jaren en we hopen dat er nog velen mogen volgen.

Bedankt namens bestuur, leden en dirigent.